ข่าวในปี 2560 - 2561 ที่ผ่านมา ของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1) มีข่าวผลงานวิจัยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือ ข่าวปรากฏในโทรทัศน์ ระดับนานาชาติ
1.1) ISAAN LOVE TRIANGLE: THAI MEN FOUND LACKING BY FARANG-LOVING WOMEN
อ้างอิง http://www.khaosodenglish.com/featured/2017/11/30/isaan-love-triangle-thai-men-found-lacking-farang-loving-women/ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017
1.2) Who will tend the farm and grow the rice
อ้างอิง https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1384410/who-will-tend-the-farm-and-grow-the-rice- เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2017
1.3) Why Thai Men Lose To FARANG MEN With Isaan Women And How Is This Problematic
อ้างอิง https://www.yomyomf.com/why-thai-men-lose-to-farang-men-with-isaan-women-and-how-is-this-problematic/ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2017
2) มีข่าวผลงานวิจัยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือ ข่าวปรากฏในโทรทัศน์ ระดับชาติ
2.1) จากการนำเสนอหัวข้อ “การแต่งงานข้ามชาติของผู้หญิงอีสานกับความเป็นชายในสังคมปิตาธิปไตย” โดย ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง(ฝ่ายวิจัย) ในงานเสวนาวิชาการ “พรมแดนความสัมพันธ์: โลกในชุมชนชนบท” จัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีการนำเสนอประเด็นดังกล่าวอย่างแพร่หลายผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่
1) มติชนรายวัน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 หน้า 13 ในหัวข้อ “ปรากฏการณ์ ‘ภรรยาฝรั่ง’ เมื่อความเป็นชาย ของ ‘ผู้ชายอีสาน’ ถูกท้าทาย”
2) รายการเวทีทรรศน์ นาทีที่ 4.39 ถึง12.09
อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=JWry3_lE-AM เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
3) รายการแฉข่าวเช้า นาทีที่ 1.46.01 กล่าวถึง ชายไทยนิยมเป็นกิ๊กฝรั่งเพราะสบาย
อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=1CdKn7BcLP0 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
4) มติชนกรอบบ่าย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ปีที่ 40 ฉบับที่ 14493 หน้า5 ล่างซ้าย ในหัวข้อ งานวิจัยชนบทอีสานเกิด'กิ๊กเมียฝรั่ง'นักวิชาการชี้ผลิตซ้ำความไม่เท่าเทียม
5) kapook.com ในหัวข้อ นักวิชาการเผย ชายไทยไม่น้อย เป็นกิ๊กเมียฝรั่ง แต่หวั่นหญิงแต่งงานชาวต่างชาติ
อ้างอิง https://hilight.kapook.com/view/163534 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
6) คมข่าว.com ในหัวข้อ นักวิชาการพบชายไทยไม่น้อย "เป็นกิ๊กเมียฝรั่ง"
อ้างอิง https://www.komkhao.com/content/14289 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
7) ข่าวสดออนไลน์ ในหัวข้อ เปิดผลวิจัยเมียข้ามชาติ เผยสาวอีสานแต่งงานฝรั่งไม่ใช่เพราะเงินเพียงอย่างเดียว แฉพฤติกรรมที่รับไม่ได้ของชายไทย
อ้างอิง https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_653435 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
2.2) Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสาน นำเสนอประเด็น แม่เลี้ยงเดี่ยวแต่งงานต่างชาติ สะท้อนบทบาทความเป็นแม่
อ้างอิง https://www.facebook.com/ThaipbsEsan/videos/vb.194369254237358/490465261379805/?type=2&theater เมื่อ 15 สิงหาคม 2018
2.3) หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๖ - วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ นำเสนอข่าว ม.ขอนแก่นจับมือ‘ม.ทสึคุบะ’ญี่ปุ่น มุ่งพัฒนาภาคอีสานและ CLMV โดย ผศ.ดร.กีรติพร จูติวิริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้นำเสนอผลการศึกษางานวิจัย พบว่า การ์ตูนญี่ปุ่นพัฒนาจาก มังงะ(หนังสือ) ไปสู่อนิเมะ (อนิเมชั่น) จากนั้นมักจะต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากการ์ตูนญี่ปุ่นมาก กระทั่งมีผลต่อการรับรู้ ทำให้มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมญี่ปุ่น ลักษณะนี้เรียกว่า ซอฟต์ พาวเวอร์ คือการกระทำด้วยเต็มใจ การใช้วิธีสอดแทรกเรื่องราวที่ดีผ่านการ์ตูน ทำให้ไทยเชื่อว่าคนญี่ปุ่น มีระเบียบ ขยัน อดทน ไม่ต่อต้าน แม้ในประวัติศาสตร์อดีตญี่ปุ่นเคยรบกับไทย กระทั่งปัจจุบันไทยมีอัตราการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น เป็นประเทศติดอันดับเที่ยวญี่ปุ่นมากที่สุดในอันดับ ๑-๕ ของโลก เมื่อได้รับการยอมรับเชิงวัฒนธรรม มักมีผลต่อการใช้สินค้าต่างๆ มีผลต่อการกระตุ้นทั้งระบบ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หมายความว่าญี่ปุ่นใช้การ์ตูนขับเคลื่อนค่านิยมในประเทศไทยสำเร็จ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นการส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสึคุบะ ซึ่งเป็นตัวอย่างของความร่วมมือของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้ง ๒ ประเทศ ร่วมถึงอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็มีโอกาสที่จะทำงานกับนักวิจัยในระดับแนวหน้าของโลกที่มหาวิทยาลัยสึคุบะ เป็นการสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกันเพื่อนำไปพัฒนาประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นต่อไป